Sakushin Kai aikido

Aikido blog 10.05.2022

Osnivač Aikidoa Morihei Uješiba

Morihej Uješiba (Morihei Ueshiba 1883-1969, Japan), osnivač Aikidoa

Nastanak Aikidoa je usko vezan za život i rad njegovor osnivača. S jedne strane, imao je snažnu potrebu da nauči veštinu borenja, dok je s druge strane imao veoma human karakter. 

Kao razrešenje tog konflikta (borbe i nenasilja) nastao je Aikido.

Odakle to potiče? 

Kako se njegov otac bavio politikom u selu u kome je rođen, često je bio u prilici da gleda sukobe u koje je njegov otac upadao. Zato je kao dečak obećao je sebi da će postati veoma snažan i vešt da bi mogao da "odbrani" oca. 

To je bio osnovni motiv da počne da se bavi borilačkim veštinama.

S druge strane, njegova majka je bila veoma religiozna osoba (Šinto religija), a time i protivnik nasilja. To je izvršilo snažan uticaj na stvaranje Aikidoa kao jedne humane i ne nasilne veštine.


Uspravni stav

Uspravni stav (demonstrira Jossi Shariff)

Osnovi uspravan stav u Aikidou (ali i drugim japanskim borilačkim veštinama) zove se Shizen Tai (šizen tai) ili "Prirodni stav".

Šta su prednosti takvog stava?

Ovakav stav nije napet, a nije ni mlitav. Shizen Tai omogućava:

 • maksimalnu pokretljivost u svim pravcima, 
 • maksimalnu sposobnost procene situacije sa svih strana, 
 • maksimalni borilački kapacitet i 
 • maksimalni zdravstveni uticaj.

Postoje 7 pravila za postizanje ovog stava, a to su:

 1. Težina tela je na prednjem delu stopala
 2. Kolena su fleksibilna
 3. Struk je uspravan i izvučen unazad
 4. Grudni deo kičme je prav
 5. Plećke su poravnate (ali ne napete)
 6. Glava je postavljena kao prirodni nastavak kičme
 7. Položaj je UDOBAN, udah je lak i dubok u pravcu našeg težišta tela

Oblasti Aikidoa

U aikido školi Sakushin Kai svi prolaze prvo kroz Osnovni kurs Aikidoa.

Osnovni kurs je niz vežbi i principa koje svako treba da savlada da bi uopšte mogao da pristupi proučavanju tehnika Aikidoa.

Taj Osnovni program obuke može da traje 1 dan (kod majstora iz drugih škola), pa do 4-8 nedelja u zavisnosti od predznanja vežbača.

Zašto je to tako?

Aikido je prilično kompleksna veština koja sadrži, kretnje nogama i telom, položaje rukama i telom, vođenje računa od distanci, poziciji, disanju, samokontroli i kontroli jednog ili više drugih osoba. 

Ako bi odmah na prvom treningu "uleteli" u tehnike, vežbači često budu zbunjeni i frustrirani i praktično gube blagodeti koje Aikido pruža svojom širinom i genijalnošću.

Kroz Osnovni kurs, svako se postepeno osposobljava za sve teže i složenije zahteve i može da uživa i prikuplja blagodeti Aikidoa na svakom treningu.

Takođe, ovo omogućava 100%-nu efikasnost obuke i to na nenasilan način (bez forsiranja sebe).

 


Štap, mač, nož i ostalo "naoružanje" Aikidoa

U Aikidou se standardno koriste rekviziti (alati, oružja) i to:

 • Štap - na japanskom Jo (đo)
 • Mač - na japanskom Bokken (boken)
 • Nož - na japanskom Tanto

Mač i nož su drveni i predstavljaju kopije originalne metalne katane i tantoa. 

U Sakushin Kai školi proučavamo i druga oruđa na majstorskim nivoima.

 


Aikido u svakodnevnom životu

Probajte više puta dnevno, u raznim situacijama da zauzmete optimalnu vertikalu.

Posebno je dobro da SVESNO I NAMERNO zauzmete optimalno vertikalno družanje (tj. Shizen Tai stav) u odnosu na nešto što vas nervira ili frustrira.

Šta se desilo posle kada ste uspeli? 😃


"Da bi postigli majstorstvo, morate ujediniti kvalitete duha, snage i tehnike i sposobnosti da preduzmete inicijativu."

Sadami Yamada, Principles And Practice Of Aikido


Treninzi su utorkom i četvrtkom od 17:45-19:00h.

Dođite 5-10 minuta ranije da bi se presvukli i na vreme počeli trening.

Ovaj imejl možete poslati nekome za koga mislite da ga ovo zanima.