Kako da počnem mejl sa ispravnim oslovljavanjem po imenu?

(a ne sa idiotskim "Poštovani Srđan... ili Dragi Jelena...")

---

Dok ovo pišem, hvatam beleške iz čuvenih Halbertovih Boron pisama (Gary Halbert).

Artur (moj pas) povremeno cvili (to je ovaj na slici). Verovatno ponovo ima potrebu da izađe napolje (posle rođendanske žurke).

No, ono što sam želeo da ti kažem je da sam otkrio bolji način za korišćenje imena u imejlovima na srpskom.

Kakve to veze ima?

Pa ima, zato što srpski jezik ima padeže i ima rodove, pa se tekst menja u zavisnosti od padeža i roda.

Verovatno si dobijao/la imejlove koji počinju sa:

"Dragi Jelena.."

ili još gluplje:

"Poštovani Srđan..."

Bljak. Kako samo odvratno zvuči!

Engleski jezik nema ovaj problem, ali naši jezici imaju.

Dakle, kako ovo rešiti?

Kada se sa imejl forme unosi ime na srpskom, tada je ono u nominativu. A kada se koristi u pisanju mejlova ono treba da bude vokativu.

Na primer: Srđan - Srđane, Dejan - Dejane, Nenad - Nenade.

Međutim, ima dosta izuzetaka!
(ali je princip isti)

Kako onda prilagoditi ove promene po padežima?

Rešenje je da kada se sakupljaju imena i imejl adrese sa online mejling forme na srpskom, da se napravi još jedna kolona u kojoj će se ime iz nominativa pretvarati u vokativ - ručno.

Zatim se takav prilagođeni izgovor imena koristi u imejlu :).

Drugi problem je obraćanje po rodu.

Slično prethodnom rešenju, korisno je napraviti još jednu kolonu sa polom osobe koja se prijavljuje na našu listu (tu informaciju takođe dodajemo ručno).

Evo šta to praktično znači:

Imamo imejl formu u koju posetilac sajta ukucava ime i imejl adresu.

Međutim, u bazi dodamo još 2 kolone koje editujemo ručno, a to su vokativ i pol.

To znači da u bazi sada imamo 4 kolone:

[ime, imejl, vokativ, pol]

Kolone vokativ i pol menjamo ručno za svakog subscribera!

Tako prilagođena imena po padežu i po rodu koristimo u mejlu sa automatizovanim pozivanjem odgovarajuće kolone.

Na primer, ime: Nikola, vokativ: Nikola, pol: m,
onda pismo ide: Dragi Nikola...

ili, ime: Tara, vokativ: Tara, pol: ž,
onda pismo ide: Draga Tara...

ili, ime: Miroslav, vokativ: Miroslave, pol: m,
onda pismo ide: Dragi Miroslave...

***