Srpski | English

Srđan Matić Srdjan Matic

"Strateški veb sajtovi" "Strategical Websites"

Veb sajtovi & Marketing Web Design & Digital Marketinge
Srdjan Matic Srdjan Matic

Prijavite se na moju email listu

Subscribe to my mailing list

Radite sa mnom

Work with me


Da li ste ikada razmišljali kako treba da izgleda vaš veb sajt? Koje boje biste koristili? Šta biste rekli? Koje slike biste koristili?. Muzika, animacije, autorska prava…

Tehnička izrada veb sajta u današnje vreme nije toliki problem. Ono što je verovatno najvažniji zahtev je kako napraviti kvalitetan sadržaj (tekstove, video, slike) i moćno korisničko iskustvo (pravi izgled, boje i raspored, elementi), tako da sajt na najbolji način „govori“ o onome što vi radite ili prodajete.

Za ovako nešto je potrebno puno iskustva iz marketinga, programiranja i biznisa, a to je upravo ono za šta sam se specijalizovao i što volim da radim.

Kao rezultat naše saradnje dobićete sajt kojim ćete biti zadovoljni i koji ćete sa ponosom da pokazujete drugima. Dobićete sajt koji će na najbolji mogući način promovisati vašu firmu, vašu ponudu i ono čime se vi bavite. Imaćete sajt koji će vam otvoriti mogućnost za dobijanje novih klijenata preko interneta i za jačanje reputacije vaše firme.

Have you ever thought about how your website should look like? Which colours to use? What to say? Which pictures to use? Music, animations, copyright…

Technical production of a website isn’t that big problem nowadays. Probably the hardest request is making quality content (texts, videos, images) and a powerful user experience (neccesery look, colours and layout, elements), so the website “speaks” best about what you do or sell.

For something like this it is required a lot of experience in marketing, programming and business, and that is just what I specialized myself for and what I love to do.

As a result of our cooperation you will get a website with whom you will be satisfied and you will proudly show to others. You will get a website which will promote your firm, your offer and the things you do the best way possible. You will have a website which will open you opportunities to get new clients online and to strenghten the reputation of your firm.

Usluge

Services


Strategija i planiranje sajta
Strategy & Website Planning

Postavljanjem strategije i planiranjem sajta, pored definisanja fizičkog izgleda, boja i elemenata, odredićemo i njegove "unutrašnje" karakteristike: svrhu i utisak koji ostavlja posetiocima. U zavisnosti od konkretnih potreba, u ovoj fazi koristim nekoliko poslovno-marketinških modela za dobijanje kvalitetnih informacija.

Setting a strategy and planning the website, besides defining the physical look, colours and elements will help us determine his “internal” characteristics: the purpose and impact it leaves on visitors. Depending of the specific needs, in this phase I use a few business-marketing models for acquiring quality informations.

Dizajn i izrada sajta
Design & Development of the Website

Dizajn je kreativna faza tokom koje ću skicirati i predstaviti nekoliko predloga za izgled sajta. Izrada je programiranje sajta što uključuje i prevođenje prethodnih zahteva u konkretnu formu (boje, oblici, elementi, tekstovi, slike, animacije, tonovi...). U ovoj fazi primenjujem najoptimalniju tehnologiju koja odgovara upravo vašim potrebama.

Design is a creative phase during which I will outline and present a few proposals for the exact look of the website. Development is programming of the website which involves translating previous requests into real form (colours, shapes, elements, texts, images, animations, sounds etc). In this phase I use the most optimal technology that exactly fits your needs.

Podizanje i testiranje sajta
Launching & Testing of the Website

Podizanje obuhvata registraciju domena i hostinga prema vašim potrebama i postavljanje vašeg sajta da bude javno vidljiv. Testiranje sajta je faza u kojoj proveravam njegovu vidljivost i dostupnost na raznim uređajima i čitačima.

Launching encompasses the registration of the domain and hosting according to your needs, as well as making your site visible. Testing the site is the phase where I check its visibility and availability on various devices and browsers.

Održavanje i ažuriranje sajta
Maintenance & Updating of the Website

Kao i svemu vrednom što posedujete u životu, tako je i vašem sajtu potrebno povremeno održavanje, ažuriranje i osvežavanje.

Neke manje intervencije podrazumevaju dodavanje novih slika, tekstova i reklama, dok je kod većih intervencija potrebna promena skale boja i rasporeda elemenata, promena tehnologije na kojoj je urađen ili kompletan redizajn.

Za svaku od ovih usluga, stojim vam na raspolaganju.

As everything valuable in your life, every site requires periodical maintenance, updating and refreshing.

Some smaller interventions include adding new images, texts and ads, while bigger interventions include a complete change of the colour pallete and the positioning of the elements, change of the technology it is done in or a complete redesign.

For each and every one of these favours, I am at your service.Bootstrap 4

HTML 5

CSS 3

Responsive

Reputacija

Testimonials

"Ponosan sam što imam ovakav sajt." "I am proud to have a website like this."

Milan Dimitrijević, vlasnik knjigovodstvene agencije Dimitron owner of the bookkeeping agency, Serbia Dimitron

"Srdjan is our 'CSS Guru' and he is 'pixel perfect'."

Alexander Schweers, CEO at Impeo, Germany Impeo

Portfolio


Pogledajte najnovije radove ovde Preview recent works here
Portfolio

O meni

About me


Da li razmišljate da ono što prodajete i čime se bavite predstavite na vašem sajtu?

Da li razmišljate da stvorite ili poboljšate reputaciju vaše firme kroz svoj sajt?

Ono što sam posebno zavoleo u ovom poslu je kreativnost i sloboda koju pruža pravljenje promotivnih veb sajtova. Ovim volim da se bavim, jer na taj način mogu najbolje da se izrazim i kao ekonomista - specijalista za internet marketing i kao web programer.

Drugi važan aspekt, zašto volim da se bavim ovim poslom je što kroz saradnju sa svojim klijentima, vlasnicima i menadžerima firmi, mogu da pomognem da predstave i promovišu ono čime se bave, ono što prodaju i da izgrade reputaciju svoje firme na internetu.

Ono što je zanimljivo jeste da ono što ja nudim vama je isto ono što sam primenio i za sebe.

Zato vas pozivam da me kontaktirate telefonom ili emailom da započnemo sa prezentacijom vašeg biznisa na internetu.

Are you thinking of presenting what you are doing or selling on your own site?

Are you thinking of creating or improving the repuation of your firm though your website?

What I really like about this job is the creativity and the freedom it brings by making promotional websites. I love doing this, because I can best express myself as a specialist-economist for internet marketing and as a web developer.

The second important aspect why I love doing this job is the fact that, by cooperating with my clients, owners and managers of companies, I can help them present and promote the things they do and sell and build the reputation of their company on the internet.

What is interesting is that what I’m offering to you is the same thing that I’ve applied for myself.

Therefore, I invite you to contact me by phone or by e-mail so we can beging presenting your business on the internet.

Kontakt

Contact


Telefon: +381 064/8355-971 (radnim danima od 9-17h)

Phone: +381 064/8355-971 (workdays from 9-17h)

Email: sky@srdjanmatic.com (non-stop)

Pošaljite mi poruku:

Send me a message: